News

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας ανακοίνωσε πρόσφατα το οριστικό κλείσιμο των σκουπιδότοπων στο Βατί και στον Κοτσιάτη.

Η απόφαση αυτή είναι υποχρέωση της Κυπριακής Δημοκρατίας στα πλαίσια εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων. Η συνέχεια χρήσης χώρων αποβλήτων στην Κύπρο θα έχει συνέπειες όπως την επιβολή προστίμου στην Δημοκρατία και κατά συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση των Κυπρίων πολιτών.

Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η μείωση της ανεξέλεγκτης ταφής των αποβλήτων και η ορθολογική διαχείρισή τους. Έπειτα από διαβουλεύσεις μεταξύ του Τμήματος Περιβάλλοντος, τις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις οργανώσεις των ενδιαφερομένων επαγγελματιών βρέθηκαν τρόποι προς την σωστή διαχείριση των αποβλήτων σε αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις.

Προτροπή των πολιτών από το Τμήμα Περιβάλλοντος είναι να γίνεται χρήση των Πράσινων Σημείων που υπάρχουν στους Δήμους, οι οποίοι χρησιμοποιούνται δωρεάν ή με συμβολικό κόστος, για την τοποθέτηση ογκόδων αποβλήτων ή κλαδεμάτων. Επιπρόσθετα, θα υπάρχει υψηλότερη κοστολόγηση στους μεγάλους κάδους για την τοποθέτηση ανάμεικτων αποβλήτων αφού θα καταλήγουν σε μονάδα κατάλληλης διαχείρισης που απαιτούν επιπλέον κόστος.

Η ορθή διαχείριση των αποβλήτων στην χώρα μας αποτελεί ένα βήμα προς βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων που συνορεύουν με τις πρώην χωματερές. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος στους χώρους αυτούς έχει ήδη αρχίσει, δηλώνει το Τμήμα Περιβάλλοντος και ελπίζει στην εκμετάλλευση τους για σκοπούς παραγωγής ενέργειας που θα ωφελήσει τις Τοπικές Αρχές.

 
Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων παρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία σε σχέση με την πληρότητα των φραγμάτων έπειτα από τις βροχές των τελευταίων ημερών.
 
Στο 63% και σε 185.061 Ε.Κ.Μ. (εκατομμύρια κυβικά μέτρα) ανήλθε σήμερα η συνολικότητα στην πληρότητα των φραγμάτων σε όλη την Κύπρο ενώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, η πληρότητα έφθανε στο 20,6% και σε 59.999 ΕΚΜ.
 
Ενδεικτικά, στο φράγμα Κούρη η πληρότητα έφθασε στα 53,8% και σε 61.891 ΕΚΜ, ενώ η αντίστοιχη περσινή πληρότητα ήταν μόλις στο 14,6%.
 
Στον Ασπρόκρεμμο, η πληρότητα φτάνει στο εντυπωσιακό 82,4% ενώ πέρσι ήταν μόλις στο 25,1%. Στο φράγμα Ευρέτου της πόλης Χρυσοχούς, η πληρότητα έφθασε σήμερα στο 73,4%, ενώ πέρσι ήταν στο 39,2%.
 
Μέχρι στιγμής η εισροή νερού για την χρονιά φτάνει στα 159,198 ΕΚΜ και φαίνεται πολύ πιθανό να πλησιάσει το ρεκόρ της περιόδου 2011-2012 όπου η εισροή νερού στα φράγματα έφτασε τα 191,8 ΕΚΜ.
 
Πηγή: philenews.com
 
Οι λεπτομέρειες της έκθεσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αφήνουν εκτεθειμένη την Κύπρο σε σχέση με την πρακτική παραχώρησης υπηκοότητας στη βάση επενδύσεων ή «χρυσού διαβατηρίου», όπως χαρακτηριστικά αποκαλεί αυτές τις πρακτικές. 
 
Η έκθεση της Επιτροπής αναφέρει πως στο παρόν στάδιο μόνο τρεις χώρες παρέχουν τέτοιου είδους προγράμματα: η Κύπρος, η Μάλτα και η Βουλγαρία. Η έκθεση συγκρίνει τα σχέδια που διατηρούν οι τρεις χώρες σε όλους τους τομείς. Σε σχέση με το ύψος και το είδος της επένδυσης, το χρονικό διάστημα που απαιτείται ακόμα και τα τέλη που καταβάλλονται από τους αιτητές. Στην περίπτωση της Κύπρου, το κόστος ανέρχεται σε 7,000 ευρώ για την κυρίως αίτηση και 7,000 ευρώ για την αίτηση του/της συζύγου. 
 
Όσον αφορά τους δεσμούς των αιτητών με τη χώρα για την οποία υποβάλουν αίτηση, αναφέρεται πως οι κυπριακές Αρχές θεωρούν ότι αυτή καθ’ αυτή η επένδυση είναι επαρκής δεσμός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σημειώνεται επίσης πως στην περίπτωση της Κύπρου, αν και η απόκτηση άδειας παραμονής είναι προαπαιτούμενο για την απόκτηση υπηκοότητας, εντούτοις, η επένδυση που γίνεται μπορεί να περιληφθεί στο συνολικό ποσό των 2 εκατ. ευρώ που πρέπει να επενδυθεί για την απόκτηση κυπριακής υπηκοότητας.  
 
Όσον αφορά τους ελέγχους που διενεργούνται σε σχέση με τους υποψήφιους αιτητές για το κυπριακό πρόγραμμα, σημειώνεται πως πρέπει να υποβάλουν έκθεση λευκού ποινικού μητρώου ενώ σχετική έρευνα πραγματοποιεί και η αστυνομία ελέγχοντας τις βάσεις δεδομένων της Europol και της INTERPOL, ώστε να επιβεβαιωθεί πως τα ονόματα των αιτητών και μελών των οικογενειών τους δεν συμπεριλαμβάνονται σε λίστες κυρώσεων. Σημειώνεται επίσης, πως με βάση τις τελευταίες αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν στο σχέδιο, όσοι αιτητές υποβάλουν αιτήσεις μέσω εξειδικευμένων παρόχων, αυτές θα πρέπει να συνοδεύονται και από εκθέσεις δέουσας επιμέλειας που εκδίδονται από διεθνώς αναγνωρισμένες βάσεις δεδομένων. Σημειώνεται επίσης, πως σε περιπτώσεις που ενδεχομένως να υπάρχουν ανησυχίες γύρω από θέματα εθνικής ασφάλειας, οι αιτήσεις αξιολογούνται και από την Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών. 
 
Η έκθεση της Κομισιόν, σχολιάζει πως υπάρχουν γκρίζες ζώνες σε σχέση με τις αιτήσεις για υπηκοότητα. Μια από αυτές, όπως αναφέρεται, έγκειται στο ότι οι Αρχές μπορεί να αποδεχθούν αιτήσεις ακόμα και από άτομα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές, αναφορά που παραπέμπει στη Μάλτα, για την οποία αναφέρεται πως μπορούν να γίνουν εξαιρέσεις για άτομα που δεν έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Σημειώνει επίσης πως οι αιτήσεις δεν πρέπει να υποβληθούν αυτοπροσώπως από τον αιτητή, κάτι που ισχύει και στην Κύπρο. Σημειώνεται επίσης πως στο παρόν στάδιο δεν υπάρχει εκ των προτέρων διαβούλευση μεταξύ των κρατών μελών για θέματα υπηκοότητας, κάτι που γίνεται για θεωρήσεις  σύντομης παραμονής. Αρνητικό επίσης για την Κύπρο θεωρείται το γεγονός πως δεν εφαρμόζει το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν. Στα θετικά για την Κύπρο είναι πως αναγνωρίζεται η διεξαγωγή ελέγχων δέουσας επιμέλειας από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας για κάθε αιτητή. 
 
Σημειώνεται ακόμα πως εντοπίστηκαν σημαντικά επίπεδα χρήσης της διακριτικής ευχέρειας για χαλάρωση σε περιπτώσεις θεμάτων που αφορούν ζητήματα ασφάλειας. Σημειώνεται επίσης πως στην Κύπρο και στη Βουλγαρία δεν γνωστοποιούνται τα ονόματα των ατόμων που έλαβαν κατ’ εξαίρεση κυπριακή υπηκοότητα.

Μεγάλος παρατηρήθηκε να είναι ο αριθμός των αιτήσεων ανέγερσης  ψηλών κτηρίων στο Τμήμα Πολεοδομίας τα τελευταία δύο χρόνια.

Η διευθύντρια Πολεοδομίας Αθηνά Αριστοτέλους αναφέρει ότι ψηλά κτήρια θεωρούνται αυτά πέραν των επτά ορόφων ενώ οι περισσότερες αιτήσεις περιλαμβάνουν κτήρια ψηλότερα των 15 ορόφων στην Λεμεσό.

Πολλές είναι οι αιτήσεις που απορρίπτονται από τον Δήμο Λεμεσού αφού θεωρούν υπερβολική την κατασκευή τόσο ψηλών κτηρίων στην πόλη.

Επιπρόσθετα, μεγάλο ενδιαφέρον για τη ανέγερση τέτοιων κτηρίων υπάρχει και στην Λάρνακα. Συγκεκριμένα αυτή την στιγμή ο Δήμος Λάρνακας  εξετάζει περίπου 17 αιτήσεις ενώ έχει ήδη εγκρίνει την κατασκευή 5 οικιστικών και εμπορικών κτηρίων. Τα 5 αυτά κτήρια θα είναι μεταξύ 10 και 30 ορόφων και πρόκειται να κατασκευαστούν στην περιοχή της λεωφόρου Λεμεσού.

 

 

Αντιμέτωπη με την πολιτική αβεβαιότητα είναι η Βρετανία μετά την βαριά ήττα της πρωθυπουργού, Τερέζα Μέι στην ψηφοφορία της Βουλής για την συμφωνία εξόδου από την Ε.Ε. Σήμερα αναμένεται να συζητηθεί στη Βουλή η πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης, που κατέθεσαν οι Εργατικοί.

Εάν η κυβέρνηση χάσει τότε η χώρα θα πάει υποχρεωτικά σε εκλογές, ενδεχομένως όχι άμεσα. Στην περίπτωση που η Τερέζα Μέι καταφέρει να καταψηφιστεί η πρόταση μομφής θα δυσκολευθεί πολύ στα επόμενα βήματα της.

Σήμερα η πρωθυπουργός αναμένεται να μιλήσει στο κοινοβούλιο στις 12:45 τοπική ώρα. Στη συνέχεια και μέχρι τις 19:00 τοπική ώρα θα τοποθετηθούν και άλλα μέλη της Βουλής και μετά θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την πρόταση μομφής.

Σε περίπτωση που οι Εργατικοί καταφέρουν να υπερψηφιστεί η πρόταση τους ο βρετανικός νόμος δίνει περιθώριο 14 ημερών στην κυβέρνηση να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τους βουλευτές ή μπορεί να γίνει ανασχηματισμός.

Εάν δεν συμβεί τίποτα από τα δύο το κοινοβούλιο θα διαλυθεί και θα δοθεί το χρονικό περιθώριο των 25 ημερών που απαιτείται προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέα εκλογική αναμέτρηση.

Στο ερώτημα εάν οι Εργατικοί θα καταφέρουν να συντρίψουν την Μέι η απάντηση που δίνει ο βρετανικός Τύπος είναι πώς αυτό το σενάριο είναι δύσκολο. Ωστόσο, αρκετοί Συντηρητικοί βουλευτές απεχθάνονται το σχέδιο εξόδου της Τερέζα Μέι αλλά δεν θα ήθελαν να δουν κυβέρνηση τους Εργατικούς. Επομένως είναι δύσκολο να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης μομφής.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι η Τερέζα Μέι θα καταφέρει να διατηρήσει το πόστο της. Σε αυτή την περίπτωση τότε θα πρέπει να ξεκινήσει να διαμορφώνει ένα Σχέδιο Β για την έξοδο από την Ε.Ε. Η Βρετανίδα πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί ότι θα ξεκινήσει διάλογο με όλα τα κόμματα προκειμένου το νέο σχέδιο να έχει την στήριξη του βρετανικού κοινοβουλίου. Έχει προειδοποιήσει, όμως, ότι αναμένει προτάσεις που μπορούν να τεθούν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τις Βρυξέλλες σε μία προσπάθεια να μπλοκάρει μη ρεαλιστικές προτάσεις για το Brexit.